Pirmsinkubācijas programma

Vai tu esi gatavs pievienoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas (PINK) programmai?

  • Vai tev ir vēlēšanās mācīties?
  • Vai tev ir ideja savam produktam vai pakalpojumam?
  • Vai vēlies 6 mēnešu laikā izveidot idejas prototipu un notestēt idejas dzīvotspēju Latvijā?
  • Vai tev ir motivācija iziet ārpus komforta zonas?
  • Vai tev būs laiks piedalīties biznesa inkubatoru rīkotajos pasākumos?

Ja visas atbildes uz šiem jautājumiem ir apstiprinošas, sazinies ar inkubatoru un piesakies!

Kas ir PINK?

Pirmsinkubācijas (PINK) programma ir sešus mēnešus ilga bezmaksas programma biznesa ideju autoriem. Programmu realizē 11 reģionālie biznesa inkubatori un 9 atbalsta vienības, kā arī Radošo industriju inkubators Rīgā, kurš specializēts sniegt atbalstu radošo industriju uzņēmumiem. Tajā biznesa ideju autoriem ir trīs uzdevumi:
1. Pielāgot produktu/pakalpojumu tirgus pieprasījumam.
2. Apstiprināt biznesa modeļa dzīvotspēju.
3. Aprēķināt nepieciešamos finanšu resursus un darbinieku skaitu. Identificēt, kur šos resursus iegūt.

Idejas autors attīsta savu ideju ar inkubatora komandas, dažādu nozaru ekspertu un citu kopienas dalībnieku palīdzību. Inkubators piedāvā koprades telpu – vietu, kur strādāt pie savas idejas un tikties ar kolēģiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.

PINK ir droša vide, kur maksimāli ātri testēt savas tehnoloģiskās un biznesa hipotēzes.

Kam ir piemērota PINK programma?

PINK programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu lokam. PINK var būt noderīga arī esošam un veiksmīgam uzņēmumam, kas gribētu pārbaudīt jaunu ideju. Uzsvaru šī programma liek uz uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu un tīklošanos, kā arī dalīšanos ar idejām, pieredzi, padomiem un kļūdām.

Ja cilvēkam ir ideja, kā arī vēlēšanās un gatavība mācīties, vēlme kļūt par kopienas dalībnieku, PINK viņam ir piemērots risinājums. Pieteikties var gan fiziskas personas (atzītas par lemtspējīgām un vecākas par 18 gadiem) bez reģistrēta uzņēmuma, gan arī jau reģistrētas juridiskas personas.

Ko tu iegūsi Pirmsinkubācijā?

Pievienojoties programmai, idejas autors kļūst par Latvijā lielākās jauno uzņēmēju kopienas dalībnieku. Viņš saņem svarīgu atbalstu savas biznesa idejas un biznesa modeļa pārbaudei un attīstībai. Viņš var strādāt inkubatora koprades telpā. Dalībniekam tiek dota iespēja apmeklēt dažādus pasākumus, seminārus un individuālas konsultācijas par tematiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību. Visi pasākumi ir nodrošināti arī tiešsaistē. Visi inkubatori regulāri rīko arī tīklošanās pasākumus, kur ideju autori var satikt jau pieredzējušus uzņēmējus neformālā gaisotnē vai uzklausīt viņu pieredzes stāstus. PINK dalībniekiem visas šīs iespējas ir pieejamas bez maksas.

Kā pievienoties PINK?

Lai kļūtu par PINK programmas dalībnieku, jāsazinās ar inkubatora komandu un jādodas uz pirmo tikšanos. Tajā potenciālais dalībnieks sarunā ar inkubatora pārstāvi izstāsta savu ideju un precizē tās potenciālu un dzīvotspēju. Savukārt inkubatora pārstāvji pastāsta, kā viņa idejai var palīdzēt dalība programmā. Ja joprojām ir interese pievienoties, ir jāseko pieteikumu pieņemšanas datumiem.

Kas nevar pievienoties PINK?

PINK atbalstu nevar saņemt vairāku nozaru uzņēmumi, piemēram, tādi, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras, lauksaimniecības, finanšu starpniecības un azartspēļu nozarē. Pilns nozaru saraksts atrodams: šeit

TOP
X