Inkubācijas programma (INK)

Vai tu esi gatavs pievienoties LIAA biznesa inkubatoru inkubācijas (INK) programmai? Ja visas atbildes uz šiem jautājumiem ir apstiprinošas, piesakies!

  • Vai tev ir vēlēšanās attīstīt savu uzņēmumu un komandu?
  • Vai tev ir produkta/pakalpojuma prototips vai jau gatavs produkts?
  • Vai tev ir vīzija, kā biznesa ideju attīstīt nākotnē?
  • Vai tu zini, kādus pakalpojumus un iespējas inkubators nodrošina?

Kas ir INK?

Inkubācija (INK) ir paredzēta esošiem uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā trīs gadus. Visā Latvijā ir 13 LIAA biznesa inkubatori, kas īsteno INK programmu. Viens no tiem, kas atrodas Rīgā, specializējas radošo industriju ideju atbalstam. Radošās industrijas ir arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības.

Inkubācijas laikā dalībnieki saņem dažādu veidu konsultācijas, tostarp no mentoriem, kas ir zinoši konkrētajā nozarē, iespēju apmeklēt seminārus, piekļuvi koprades telpām un kopienai, kā arī finansiālu atbalstu. INK programma ilgst četrus gadus vai tik ilgi, kamēr dalībnieks ir sasniedzis savus attīstības mērķus. INK dalībnieku uzdevums ir attīstīt savus produktus/pakalpojumus, kā arī palielināt savus resursus un zināšanas, lai nākotnē kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu. Inkubators šī procesa gaitā palīdz noteikt uzņēmuma prioritātes un rast risinājumus problēmsituācijām.

Kam ir piemērota INK programma?

INK ir piemērota dažādu veidu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – gan pakalpojuma sniedzējiem, gan ražotājiem – ar nosacījumu, ka uzņēmums nav vecāks par trim gadiem. Tipiskais inkubatora dalībnieks ir uzņēmējs, kas vēlas saņemt atbalstu un uzlabot savas prasmes, kā arī iegūt jaunas zināšanas un aktīvi līdzdarboties inkubatora uzņēmēju kopienā – dalīties gan ar savām zināšanām, gan kontaktiem.

Ko tu iegūsi?

INK dalībnieks piekļūst inkubatoru kopienai, koprades telpām un semināriem, kas ir laba iespēja vairot savas zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanā. Paralēli tam ir iespēja izmantot arī līdzfinansēšanas atbalstu. 50% līdzfinansējums ir pieejams prototipa un dizaina izstrādei, grāmatvedības, juridiskajiem un mārketinga pakalpojumiem, telpu īres izmaksām, kā arī iekārtu un izejmateriālu iegādei.

Uzņēmumi izmanto inkubatora atbalstu, lai ātrāk sasniegtu savus mērķus. Piemēram, komersants, kas nav inkubatora dalībnieks, katru mēnesi maksā noteiktu summu par telpu īri, izejmateriālu iegādi, mārketinga pakalpojumiem un iekārtu iegādi. Taču, izmantojot INK atbalstu, dalībnieki šo izmaksu segšanai tērē tikai 50% no sava budžeta. Tā ir iespēja izvēlēties, kur investēt atlikušo naudu – tālākā attīstībā, savas produkcijas/pakalpojuma cenu tirgū samazināšanā, konkurētspējas veicināšanā vai lielākā atalgojumā labākiem profesionāļiem savā komandā.

INK dalībniekam tiek nodrošināta labvēlīga vide sava uzņēmuma tālākai attīstīšanai. Šeit pastāvīgi tiek uzlabotas uzņēmēju zināšanas, iegūti vērtīgi sakari un tiek maksimāli izmantots kolektīvais intelekts problēmjautājumu risināšanai un jaunu iespēju izmantošanai. Informācijas aprite inkubatoros notiek ļoti ātri un mērķtiecīgi, kas būtiski palielina INK dalībnieku konkurētspēju. Svarīgi arī atcerēties, ka, kļūstot par kāda inkubatora dalībnieku, ir iespēja apmeklēt LIAA biznesa inkubatoru pasākumus un izmantot to kopstrādes telpas arī citur Latvijā.

LIAA Ventspils biznesa inkubatora dalībnieka AZERON pieredzes stāsts

Kā pievienoties INK?

Vispirms uzņēmējam ir jāsaprot, kurā INK tam ir jāpiesakās. Tas ir atkarīgs no uzņēmuma juridiskās vai faktiskās adreses. Pievienoties inkubatoram var, aizpildot pieteikuma formu, kad ir izsludināta jaunu dalībnieku uzņemšana inkubatoros. Tas parasti notiek divas reizes gadā, un šai informācijai iespējams sekot līdzi LIAA tīmekļvietnē inkubatori.mageticlatvia.lv.

Pieteikties var komersanti no atbalstāmajām nozarēm*, kas darbojas ne ilgāk kā trīs gadus, kam nav nodokļu parādu un kas ir sākuši saimniecisko darbību vai spēj pamatot idejas ilgtspējību. Pieteikuma forma, ko var izmantot arī kā biznesa plānu tur esošās informācijas dēļ, ir labs sākums savas idejas raksturošanai un mērķu izvirzīšanai, ar ko inkubācijas procesā arī turpina strādāt. Tā ir jāiesniedz elektroniski, sūtot uz pasts@liaa.gov.lv (parakstot ar e-parakstu), vai fiziski biznesa inkubatorā vai LIAA klientu apkalpošanas nodaļā, parakstot to uz vietas.

VIDEO: Kā aizpildīt pieteikumu inkubācijas programmai?

Pēc pieteikuma saņemšanas tiek organizēta inkubatora uzņemšanas komisija, kam uzņēmējs prezentē savu uzņēmumu un tā attīstības plānu. Komisija izvērtē pieteikumu un uzņēmēja prezentāciju pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem, kas ir publicēti LIAA tīmekļvietnē. Katrā biznesa inkubatorā ir noteikts maksimālais uzņemamo INK dalībnieku skaits. Atkarībā no saņemto punktu skaita tiek tikai labākie.

Kad uzņēmums tiek akceptēts inkubatorā, kopā ar inkubatora speciālistiem tiek definēti mērķi sešiem, 12 vai 24 mēnešiem. Mērķi tiek pārbaudīti noteiktajā termiņā. Papildus šo progresa pārskatu iesniegšanai klientam ir aktīvi jāiesaistās inkubatora biedru kopienā – vismaz reizi mēnesī jāapmeklē biedru pasākums.

Kas nevar pievienoties INK?

INK atbalstu nevar saņemt vairāku nozaru uzņēmumi, piemēram, tādi, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras, lauksaimniecības, finanšu starpniecības un azartspēļu nozarē. Pilns nozaru saraksts atrodams šeit

TOP
X