Katra uzņēmuma veiksmes stāsts ir atkarīgs ne tikai no tā, cik pieprasīta ir konkrēta prece vai pakalpojums, bet arī no tā, cik prasmīgi tiek nodrošināta uzņēmuma finanšu vadība, tāpēc LIAA Biznesa inkubatori piedāvā video ierakstus no 2020.gadā īstenotām tiešsaistes mācībām “Finanšu pratība uzņēmējiem” sešos moduļos, lai topošie un esošie uzņēmēji varētu apgūt un nostiprināt zināšanas par finanšu jautājumiem.

Katrs moduļa ieraksts ir sadalīts īsākos video par konkrētām tēmām, kā arī ir pievienoti papildmateriāli par katru moduli – lektora prezentācija un citi palīgmateriāli, rakstiskas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem, tests zināšanu pārbaudei.


1.MODULIS – PIRMIE SOĻI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

Apskatītās tēmas:

 • Uzņēmējdarbības sākums
 • Kā ideja pārtop par uzņēmumu un kas nepieciešams pirmajiem soļiem (kas ir pirmie klienti, kas ir uzņēmuma pirmie investori un ar ko jārēķinās uzsākot uzņēmējdarbību)
 • Uzņēmējdarbības formas izvēle
 • Dažādo juridisko formu izvēle, ņemot vērā plānoto saimniecisko darbību (SIA, IK, saimnieciskās darbības veicējs) un potenciālā atbalsta saņemšanu
 • Nodokļu maksāšanas režīmu izvēle
1.modulis sadalīts 3 daļās:
1.daļa – Uzņēmējdarbības uzsākšanas vingrinājums galvā
2.daļa – Uzņēmējdarbības juridiskā forma un nodokļu režīmi
3.daļa – Jautājumi uz atbildes par juridiskām formām un nodokļu režīmiem

Palīgmateriāli

TESTS par 1.moduli


2.MODULIS – PIRMIE SOĻI UZŅĒMĒJDARBĪBAS FINANSĒS

Apskatītās tēmas:

 • Kas veido ienākumus un ieņēmumus – ar ko tie atšķiras
 • Kas veido izmaksas un izdevumus – ar ko tie atšķiras
 • Produkta vai pakalpojuma pašizmaksas aprēķins – kas ietilpst izmaksās
 • Izmaksas un to plānošana – kā izmaksas mainās atkarībā no pārdošanas apjoma
 • Produkta cena – kā to noteikt
 • Vai cena ir jāmaina un kad tas ir jādara
 • Peļņa, ko ar to var iesākt
 • Bezzaudējumu punkts
2.modulis sadalīts 5 daļās:
1.daļa – Finanšu analīzes pielietojums un galvenie dokumenti
2.daļa – Bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins
3.daļa – Peļņas vai zaudējumu aprēķina anatomija: Ienākumi un Izmaksas
4.daļa Cena, pašizmaksa un bezzaudējuma punkts
5.daļa Jautājumi un atbildes

Palīgmateriāli

TESTS par 2.moduli


3.MODULIS – FINANŠU PLĀNOŠANA, BUDŽETS UN VALSTS ATBALSTA INSTRUMENTI

Apskatītās tēmas:

 • Naudas plūsma kā plānošanas instruments
 • Kā veido naudas plūsmu, kas ir ieņēmumi, kas ir izdevumi naudas plūsmā
 • Budžeta veidošanas principi un atšķirības – naudas plūsmas vai peļņas/zaudējumu princips
 • Atbalsta instrumenti Latvijā
 • Valsts atbalsts – naudas plūsmas papildinājums vai negaidīta peļņa
3.modulis sadalīts 6 daļās:
1.daļa – Naudas plūsma, kas to veido
2.daļa – Piemērs, kā uzņēmuma darbība tiek parādīta naudas plūsmā, bilancē un peļņas/zaudējumu aprēķinā
3.daļa – Konkurentu finanšu datu izvērtēšanas metode
4.daļa – Budžeta veidošana
5.daļa – Atbalsta instrumenti Latvijā
6.daļa – Jautājumi un atbildes

Papildmateriāli

TESTS par 3.moduli


4.MODULIS – FINANŠU KONTROLPANELIS STRĀDĀJOŠAM UZŅĒMUMAM

Apskatītās tēmas:

 • Finanšu rādītāji – veids kā salīdzināt sevi ar citiem
 • Aktivitātes rādītāji, finanšu rādītāji, rentabilitātes rādītāji – ko tie rāda un kā tos lietot
 • Kā veidot savu finanšu kontrolpaneli
 • Ko finanšu rādītāji pastāsta par uzņēmuma konkurentiem
4.modulis sadalīts 4 daļās:
1.daļa – Finanšu analīzes metodes
2.daļa – Uzņēmuma finanšu rādītāji un to aprēķins
3.daļa – Uzņēmuma finanšu kontrolpanelis un EBITDA
4.daļa – Jautājumi un atbildes

Papildmateriāli

TESTS par 4.moduli


5.MODULIS – FINANSES UN UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA

Apskatītās tēmas:

 • Uzņēmuma attīstības finansiālie aspekti
 • Investīcijas ražošanā un to ietekme uz finanšu kontrolpaneli
 • Eksporta tirgu atvēršanas ietekme uz finanšu kontrolpaneli
 • Kredīta ietekme uz finanšu kontrolpaneli
 • Jauna īpašnieka ienākšana uzņēmumā
5.modulis sadalīts 5 daļās:
1.daļa – Investīciju jeb attīstības projektu vadīšana
2.daļa – Investīciju izvērtēšana un rādītāji
3.daļa – Risku izvērtēšana
4.daļa – Aizdevums vai jauns īpašnieks
5.daļa – Jautājumi un atbildes

Palīgmateriāli

TESTS par 5.moduli


6.MODULIS- UZŅĒMUMA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA

Apskatītās tēmas:

 • Vai uzņēmumam ir nepieciešams jauns akcionārs – investors
 • Jauna akcionāra ienākšanas veidi uzņēmumā – ar ko jārēķinās
 • Uzņēmuma pārdošana – kā to veikt
 • Uzņēmuma vērtības jeb cenas noteikšanas metodes
 • Uzņēmuma vērtības paaugstināšanas iespējas
6.modulis sadalīts 3 daļās:
1.daļa – Jauna partnera ienākšana uzņēmumā
2.daļa – Vērtības noteikšanas metodes
3.daļa – Investoru piesaistes process

Palīgmateriāli

TESTS par 6.moduli

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.