Pirmsinkubācijā biznesa ideju autori sešus mēnešus bez maksas izmanto inkubatora kopstrādes telpas un biroja aprīkojumu, konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu, lai validētu savu biznesa ideju un tās dzīvotspēju ar iespēju vēlāk pretendēt uz inkubāciju.

Pirmsinkubācijā uzņem fiziskas personas un komersantus, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Uzņemšana notiek nepārtraukti. Pirmsinkubācija piedāvā:

• Novērtēt savu biznesa ideju un tās dzīvotspēju;
• konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei;
• biznesa prasmju un iemaņu apguvi;
• kopstrādes telpu;
• uzņēmējdarbībai nepieciešamo biroja aprīkojumu;
• bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināus;
• mentoru konsultācijas no pieredzējušiem uzņēmējiem un ekspertiem.

Pievienojies!

TOP
X