Inkubācijā papildus pirmsinkubācijas sniegtajām iespējām klientam ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u. c. Šo pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA.

Inkubācijā klienti var saņemt grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10 000 EUR pakalpojumu un līdz 5000 EUR aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai. Pirms granta saņemšanas pakalpojumu 100% apmērā apmaksā uzņēmējs.

Inkubācija ir pieejama uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Tā ilgst līdz četriem gadiem, kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubācijas mērķus. Uzņemšana inkubācijā notiek periodiski.

Pievienojies!

TOP
X